Ara
Fizik Bölümü

Ders Listesi

24.08.2021 07:41

FİZİK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
T P K
AKTS Kredisi
FİZ 501
Yüksek Lisans Semineri
---
6
FİZ 502
Doktora Semineri
---
6
FİZ 503
Süperiletkenliğe Giriş -I
3 0 3
6
FİZ 504
Süperiletkenliğe Giriş -II
3 0 3
6
FİZ 505
Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlikleri
3 0 3
6
FİZ 506
Şekil Hatırlamalı Alaşımların Kristalografisi
3 0 3
6
FİZ 507
Katıların Optik Özellikleri
2 2 3
6
FİZ 508
Atom ve Molekül Fiziğinde Sayısal Hesaplama Yöntemleri
3 0 3
6
FİZ 509
Sıvı Kristaller Fiziği
2 2 3
6
FİZ 510
İnce Film Teknolojisi
2 2 3
6
FİZ 511
Elektrodinamik- I
3 0 3
6
FİZ 512
Elektrodinamik- II
3 0 3
6
FİZ 513
Relativite Teorisi
3 0 3
6
FİZ 514
Yeni Enerji Kaynakları
3 0 3
6
FİZ 516
Fiziksel Elektronik- I
2 2 3
6
FİZ 517
Fiziksel Elektronik- II
2 2 3
6
FİZ 518
Yarıiletken Dedektörler
3 0 3
6
FİZ 521
Manyetohidrodinamik
3 0 3
6
FİZ 522
İleri İyonküre Fiziği-I
3 0 3
6
FİZ 523
İleri İyonküre Fiziği-II
3 0 3
6
FİZ 524
İleri Plazma Fiziği-I
3 0 3
6
FİZ 525
İleri Plazma Fiziği-II
3 0 3
6
FİZ 526
İleri Plazma Dalgaları-I
3 0 3
6
FİZ 527
İleri Plazma Dalgaları-II
3 0 3
6
FİZ 528
Atmosfer Bilimi -I
3 0 3
6
FİZ 529
Atmosfer Bilimi -II
3 0 3
6
FİZ 531
Molekül Fiziği-I
3 0 3
6
FİZ 532
Molekül Fiziği-II
3 0 3
6
FİZ 533
Moleküler Spektroskopi-I
2 2 3
6
FİZ 534
Moleküler Spektroskopi-II
2 2 3
6
FİZ 535
Teorik Atom Fiziği
3 0 3
6
FİZ 536
Temel Saçılma Teorisi
3 0 3
6
FİZ 540
Nükleer Tıp Fiziği
2 2 3
6
FİZ 541
İleri Çekirdek Fiziği
3 0 3
6
FİZ 542
Reaktör Tekniği
2 2 3
6
FİZ 543
Nükleer Magnetik Rezonans-I
2 2 3
6
FİZ 544
Nükleer Magnetik Rezonans-II
2 2 3
6
FİZ 545
Radyasyon Fiziği
2 2 3
6
FİZ 546
Endüstriyel X-Işınları
2 2 3
6
FİZ 547
Yüksek Enerji ve Nükleer Fizikte Deneysel Teknikler
3 0 3
6
FİZ 548
Radyasyon Detektasyon ve Ölçme Metodları
3 0 3
6
FİZ 549
Nükleer Algılama Sistemlerinde Sonuçların Yorumlanması
3 0 3
6
FİZ 551
Elektron Difraksiyon Teorisi
2 2 3
6
FİZ 552
İleri Katıhal Fiziği-I
3 0 3
6
FİZ 553
İleri Katıhal Fiziği-II
3 0 3
6
FİZ 554
Yarıiletkenler Fiziği-I
2 2 3
6
FİZ 555
Yarıiletkenler Fiziği-II
2 2 3
6
FİZ 556
Katıların Magnetik Özellikleri-I
2 2 3
6
FİZ 557
Katıların Magnetik Özellikleri-II
2 2 3
6
FİZ 558
Metal Fiziği-I
2 2 3
6
FİZ 559
Metal Fiziği-II
2 2 3
6
FİZ 561
Fizikte İleri Matematik-I
3 0 3
6
FİZ 562
Fizikte İleri Matematik-II
3 0 3
6
FİZ 563
İleri Kuantum Mekaniği-I
3 0 3
6
FİZ 564
İleri Kuantum Mekaniği-II
3 0 3
6
FİZ 565
Klasik Mekanik-I
3 0 3
6
FİZ 566
Klasik Mekanik-II
3 0 3
6
FİZ 567
Grup Teorisi
3 0 3
6
FİZ 568
İstatistik Mekanik
3 0 3
6
FİZ 569
Faz Dönüşümleri Teorisi
3 0 3
6
FİZ 570
İleri Termodinamik-I
3 0 3
6
FİZ 571
İleri Termodinamik-II
3 0 3
6
FİZ 572
Güneş Enerjisi ve Uygulamaları
2 2 3
6
FİZ 573
Güneş Fotopilleri-I
3 0 3
6
FİZ 574
Güneş Fotopilleri-II
3 0 3
6
FİZ 576
İyonküre Plazmasını Ölçme Teknikleri
2 2 3
6
FİZ 577
Nükleer Radyasyon Spektroskopisi
2 2 3
6
FİZ 578
Moleküler Orbital Teorisi
3 0 3
6
FİZ 579
Kuantum Mekaniksel Reaksiyon Dinamiği
3 0 3
6
FİZ 580
Elektron Mikroskopisi -I
3 0 3
6
FİZ 581
Elektron Mikroskopisi -II
2 2 3
6
FİZ 582
Fizikte Bilgisayar Simülasyonları- I
3 0 3
6
FİZ 583
Fizikte Bilgisayar Simülasyonları- II
2 2 3
6
FİZ 584
Düzensiz Madde Teorisi-I
3 0 3
6
FİZ 585
Düzensiz Madde Teorisi -II
3 0 3
6
FİZ 586
Çevresel Radyoaktivite-I
3 0 3
6
FİZ 587
Çevresel Radyoaktivite-II
2 2 3
6
FİZ 588
Organik Yarıiletkenler Fiziği
3 0 3
6
FİZ 590
Fizikte Modelleme Yaklaşımları-I
3 0 3
6
FİZ 591
Nükleer Fizikte Uzaysal ve Zamansal Analiz
3 0 3
6
FİZ 597
Radyo Dalgalarının İyonkürede Yayılımı-I
3 0 3
6
FİZ 598
Radyo Dalgalarının İyonkürede Yayılımı-II
3 0 3
6
FİZ 599
Yüksek Lisans Tezi
-
24
FİZ 600
Doktora Tezi
-
24
FİZ 601
Uzmanlık Alan Dersi
6 0 0
6

Hızlı Erişim