Ara
Fizik Bölümü

Hakkımızda

24.08.2021 07:41

              Bölümümüz 1977-1978 öğretim yılında  F.Ü. Fen Fakültesine bağlı Fizik Mühendisliği Bölümü olarak kuruldu. 2547 sayılı YÖK yasası ile  Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Fizik Bölümü  haline getirildi. İlk mezunlarını 1982 de veren bölümümüzde bugün, 11 Profesör, 6 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 6 Araştırma Görevlisi ve 2 memur  olmak  üzere   24   akademik  ve 2  idari  personel  görev  yapmaktadır.  Bölümümüzde   yetişen   18  öğretim  üyesi  diğer  üniversitelerde   görev   yapmaktadır.   Bölümümüz   II.  Öğretim   programı   2007-2008  Eğitim-Öğretim  yılında  başlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi veren bölümümüzde toplam 304 öğrenci eğitim görmektedir.

     Öğrencilerimize Fiziğin teorik yapısını kavratma, deney yapabilme, fiziğin bilgilerini günlük yaşamda kullanabilme yeteneğini kazandırmak, bilim ve teknolojideki  gelişimleri anlamalarına yardımcı olmak, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ile araştırmacı yetiştirmek, ülkemizin akademisyen ihtiyacına katkıda bulunmak ve öğretmen olarak görev yapan mezunlarımızın fizik bilimini genç kuşaklara öğretilecek düzeye getirmek bölümümüzün temel hedefleri arasındadır. Bölümümüzde bilimsel alanda,  Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer ve Genel Fizik anabilim dallarında araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu güne kadar 1000 den fazla ulusal ve uluslararası dergilerde yayın yapılmıştır. Bölümümüzün amacı, YÖK yasasında belirtilen amaçlar doğrultusunda insan yetiştirmektir. Yüksek düzeyde araştırmalar yapmak, bilim verilerini yaymak ve Türk Fizik biliminin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun için gerekli ortam oluşmuştur. Öğrencilerimizin teorik olarak öğrendiklerinin uygulamalı deneylerle daha da pekiştirmeleri için donanımlı 1200 m2 alana sahip toplam 4 adet uygulama laboratuarlarımız vardır. Öğretim elemanlarımızın bilimsel düzeyde çalışmalarını yürütebilmeleri içinde 4 adet bilimsel araştırma laboratuarımız mevcuttur. Bölümde yapılan araştırmalar yurt dışında ve içinde yayınlanmakta ve tebliğ olarak sunulmaktadır. Bu ise yabancı bilim adamlarıyla etkileşmeyi sağlamaktadır.

Hızlı Erişim