Ara
Fizik Bölümü

Akademik

İdari

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
Kimyasal Reaksiyonlar, Atom ve Molekül Saçılmaları, Fonksiyonel Malzemeler, Hesaplamalı Kimya ve Fizik, Astrofizik, Spektroskopi, Programlama
Anabilimdalı Başkanı
nbulut@firat.edu.tr
3834
Prof.Dr.
Niyazi
BULUT
İnelastik saçılma, Reaktif Saçılma
Rektör Danışmanı
sakpinar@firat.edu.tr
04242370000/3767
Prof.Dr.
Sinan
AKPINAR
Reaksiyon kinetiği, kuantum kimyasal hesaplamalar
ssurucu@firat.edu.tr
04242370000/3787
Dr.Arş.Gör.
Seda
Hekim
Genel Fizik Anabilim Dalı
Faz Dönüşümleri , Cu ve Fe-bazlı Şekil Hatırlamalı Alaşımlar, Şekil Hatırlamalı Alaşımların Termodinamiksel ve Fiziksel Özelliklerininİncelenmesi
Bölüm Başkanı, Anabilimdalı Başkanı
ctatar@firat.edu.tr
04242370000/3629
Prof.Dr.
Cengiz
TATAR
Elektron Mikroskopisi (TEM,SEM), Tek ve Çok Tabakalı Yapılar, Yarıiletken İnce Filmler, Quantum Kuyu Yapıları, Süperlatis Yapıları, Alaşımlar
yatici@firat.edu.tr
3760
Prof.Dr.
Yusuf
ATICI
Cam-seramikler, biyomalzemeler (hidroksiapatit, trikalsiyum fosfat), Oksit yapılar, Spineller, X-ışını kırınımı (XRD)
Bölüm Başkan Yardımcı
okaygili@firat.edu.tr
+904242370000/3623
Prof.Dr.
Ömer
KAYĞILI
Şekil Hafızalı Alaşımların Üretilmesi, Termal, Yapısal ve Manyetik Karakterizasyonu, Nanomalzeme Üretimi ve Karakterizasyonu, Fotodiyot
Merkezi Laboratuvar Müdür Yard
caksu@firat.edu.tr
3743- 3499
Doç.Dr.
Canan AKSU
CANBAY
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
Moleküler Dinamik Simülasyonları,Şekil Hatırlamalı Alaşımlar,Katıhal Faz dönüşümleri,Nükleer Elektronik, Bilgisayar Programlama
Anabilimdalı Başkanı, Rektör Yard.
sozgen@firat.edu.tr
04242370000/3715
Prof.Dr.
Soner
ÖZGEN
ORGANİK ELEKTRONİK (SCHOTTKY DİYOT, GÜNEŞ PİLİ, ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR, GAS SENSÖRLER), NANOMALZEMELER VE ELEKTRONİK UYGULAMALARI, SIVIKRİSTALLER
Merkezi Arş. Lab. Müdürü
fyhanoglu@firat.edu.tr
04242370000/3621
Prof.Dr.
Fahrettin
YAKUPHANOĞLU
Conventional and magnetic shape memory alloys, material science, solid state physics, Thermal analysis, biomaterials, shape memory polymer blends
Dekan Yardımcısı
msoglu@firat.edu.tr
3743
Prof.Dr.
Mediha
KÖK
Şekil hafızalı alaşımlar, martensitik faz dönüşümleri
nbalo@firat.edu.tr
3803
Doç.Dr.
Şahide Nevin
Balo
Schottky diyotların hazırlanması ve karakterizasyonu, yarıiletken malzemelerin elektronik ve optik özelliklerinin belirlenmesi, İnce film teknolo
Bölüm Başkan Yardımcısı
fdagdelen@firat.edu.tr
04242370000/3824
Doç.Dr.
Fethi
DAĞDELEN
Elektron Mikroskopisi; Malzeme Fiziği
kyildiz@firat.edu.tr
3817
Doç.Dr.
Köksal
Yıldız
İnce Film Büyütme, Sputtering Tekniği, Elektron Mikroskopisi
uakgul@firat.edu.tr
3832
Dr.Arş.Gör.
Ünal
Akgül
Moleküler Dinamik Simülasyonu, Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi, Faz Dönüşümü, 2D Materyaller
oguzhan.orhan@firat.edu.tr
3517
Arş.Gör.
Oğuzhan
ORHAN
Nükleer Fizik Anabilim Dalı
Simulation, Risk Analysis, Radioactivity, Modeling, Machine Learning Neural Network Fuzzy Logic;Rn-Ionosphere-Earthquake; Fallout; Nuclear Wastes
Anabilimdalı Başkanı
fatihkulahci@firat.edu.tr
3835
Prof.Dr.
Fatih
Külahcı
Reaksyon Dinamiği, Parçacık Analizi, Kuark Gluon Plazma, Yapay Zeka Tabanlı Makine Öğrenimi
skuzu@firat.edu.tr
+904242370000/3695
Öğr.Gör.Dr.
Serpil Yalçın
KUZU
Modelleme Simülasyon, Programlama, Risk Analizi, Deprem ve Radon gazı, Çevresel Radyoaktivite
UZEM, Web Sorumlusu
muyilmaz@firat.edu.tr
04242370000/3627/6520
Dr.Arş.Gör.
Mücahit
YILMAZ
Çevresel Radyoaktivite,Nükleer Fizik,Yapay Sinir Ağları,Jeoistatistiksel Analiz
sniksarlioglu@firat.edu.tr
04242370000/3812
Dr.Arş.Gör.
Seçil
NİKSARLIOĞLU
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
Teorik plazma fiziği, Soğuk ve sıcak plazmadaki elektromanyetik dalgalar, QBO, Ionosphere.
Anabilimdalı Başkanı
ayesil@firat.edu.tr
0424-370000/3788
Prof.Dr.
Ali
YEŞİL
İyonküre Fiz., Teorik Plazma Fiziği, Sıcak ve Soğuk plazma Dalgaları
eguzel@firat.edu.tr
Doç.Dr.
Esat
GÜZEL
İyonküre, Elektromanyetik Dalga Yayılımı, Güneş Aktivite İndisleri
mcanyilmaz@firat.edu.tr
3530
Doç.Dr.
Murat
Canyılmaz
İyonküre Fiziği, İyonküre Kimyası, İyonküresel Çarpışma Süreçleri, İyonküresel Reaksiyon Süreçleri
mehmetyasar@firat.edu.tr
04242370000/3592
Dr.Arş.Gör.
Mehmet
YAŞAR